Att jobba som nagelterapeut är ett kreativt och roligt arbete. Under vår utbildning kommer du som elev hos oss att lära Dig allt du behöver för att kunna examineras och bli en framgångsrik nagelterapeut. Utbildningen bedrivs på halvdistans vilket kräver god disciplin och arbetsmoral. Tiden mellan kurstillfällena på skolan ägnas åt praktik, vilket är avgörande för att Du ska komma upp till den klass som krävs för att klara examen.

Varje utbildningsplan tas fram tillsammans med elev vilket innebär att du kan genomföra din utbildning vid sidan av annat arbete eller studier.Under utbildningen kommer vi att arbeta med följande områden:


Historik
Etik för nagelterapeuter
Allmän anatomi och fysiologi
Produktkunskap
Nagelns anatomi och fysiologi
Manikyr
Mikrobiologi
Behandlingar med gelé
Naglarnas åkommor och sjukdomar
Problemlösning
Hygien
Den perfekta nageln
Ergonomi
Ekonomi, företagande och försäljning

EXAMEN
Certifikat utdelas när du blivit godkänd i det praktiska och teoretiska provet. För att genomföra provet kräver vi 100% närvaro vid de lärarledda lektionerna samt minst 88 timmars genomförd och dokumenterad självständig praktik.Vid avklarad examination tilldelas du ett internationellt certifikat vilket gör det möjligt att jobba med Akzentz professionella nagelprodukter över hela världen. Vid ej godkänt slutprov ges eleven tillfälle att göra om provet.

ANTAGNINGSKRAV
Inga förkunskaper krävs för grundutbildningen.

SKOLAN
Utbildning sker i lokaler som har mekanisk ventilation samt punktutsug. Vi tillhandahåller handskar, munskydd och förkläden för elevens säkerhet. Utbildning sker i små grupper så att varje elev får den hjälp och det stöd den behöver. Nybörjarutbildningen bedrivs i grupper om högst 4 personer.

KURSAVGIFT & ANMÄLAN
Grundutbildningen kostar 28 000:- ink. moms. I kursavgiften ingår ett stort startkit innehållande produkter för ca 9000kr. Startkitet innehåller det du behöver för att komma igång och börja praktisera. Behöver du hjälp med finansieringen så har vi ett samarbete med Medical Finance som hjälper dig.

Kursavgiften ska vara oss tillhanda senast 14 dagar innan kursstart. Anmälan är bindande och återbetalas ej oavsett orsak. Vid tillstyrkt sjukdom erbjuds plats vid nästa kurstillfälle.

Behöver du hjälp med finansieringen?
Vi samarbetar med Medical Finance som hjälper dig med en avbetalningsplan.